Blog Grand Prix 2016

 

O co chodzi w Blogowym Grand Prix?

1. Cykl składa się z 4 części.

2. W cyklu bierze udział 16 uczestników.

3. W ramach każdej z części blogi będzie oceniać inny juror.

4. Każdy juror ocenia blogi w skali 1-9 z bonusową (obowiązkową) 10 dla jednego bloga.

5. Blogi, które otrzymają minimum jedną 10 od jurora wezmą udział w sondzie, w której głosować będą internauci. Najlepszy blog po głosowaniu internautów otrzyma tytuł "Super Prix 2016".

6. Uczestnicy mogą otrzymać w końcowej klasyfikacji od 4 do 40 punktów.

7. Blog Grand Prix wygra blog, który zdobędzie najwięcej punktów we wszystkich częściach.

8. Jeśli po wszystkich częściach w klasyfikacji generalnej blogi zrównają się punktami i będą zajmowały miejsca ex aequo, internauci za pomocą sondy wytypują najlepszego bloga.

 

9. Terminarz Grand Prix:

- ??.??.2016 - pierwsza część cyklu

- ??.??.2016 - druga część cyklu

- ??.??.2016 - trzecia część cyklu

- ??.??.2016 - czwarta część cyklu

 

 

- do 16.10.2016 - oficjalne ogłoszenie wyników

 

10. W cyklu nie mogą brać udziału blogi otwarte tylko dla zaproszonych użytkowników. W przypadku, gdy w chwili oceniania blogów przez jurora, blog będzie otwarty tylko dla zaproszonych czytelników, nie zostaną przyznane mu punkty za daną część.

 

11. Jeśli jakiś bloger zrezygnuje z udziału w cyklu, musi nas poinformować mailowo. W takim wypadku miejsce stałego uczestnika przejmuje rezerwowy, który w razie potrzeby zostanie wybrany przez organizatorów. Rezerwowy będzie brał udział w cyklu od powołania do zakończenia cyklu.

 

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie w trakcie trwania Blog Grand Prix.